Prośba o wyjaśnienie lokalizacji punktu porad prawnych

Gniewska Rada Organizacji Pozarządowych na posiedzeniu w dniu 31.01.2017r. podjęła decyzję o wystosowaniu do Burmistrza Miasta i Gminy Gniew pisma z prośbą o wyjaśnienie powodów lokacji punktu porad prawnych w obiekcie Gniewskiego Ośrodka Sportu, kosztem przestrzeni na działalność sportową  oraz z propozycjami zmian w zasadach korzystania z sauny i siłowni dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Gniew i dla jej mieszkańców.