Program Minigrantów 2018 - nabór wniosków

Z radością informujemy iż Stowarzyszenie CAG w ramach realizacji zadania: "Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew – wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2018 roku” ogłasza nabór wniosków:

 

I. Stałe formy edukacji kulturalnej – 35 000 zł na rok 2018

Termin składania wniosków:

do 18 stycznia 2018 – na działania realizowane od lutego do czerwca 2018r. (18 000 zł) 

 do 20 czerwca 2018 – na działania realizowane od lipca do grudnia 2018r. (17 000 zł)
 

II. Fundusz Inicjatyw Kulturalnych – 25 000 zł na rok 2018

Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne działające na terenie gminy Gniew.

 

Termin składania wniosków

 Nabór wniosków na inicjatywy odbywa się w formie zamkniętego konkursu.

a) Pierwszy nabór – od 4 stycznia do 18 stycznia – nabór ciągły otwarty na
inicjatywy zaplanowane do realizacji w styczniu 2018 (dotacje pomniejszają
alokacje naboru drugiego)

b) Drugi wniosków nabór do 18 stycznia (na działania zaplanowane do realizacji w I
i II kwartale 2018 roku.) alokacja 7000 zł (ok. 14 inicjatyw)

c) Trzeci nabór do 21 marca (na działania zaplanowane do realizacji w II i III
kwartale 2018 roku.) alokacja 7000 zł (ok. 14 inicjatyw).

d) Czwarty nabór do 20 czerwca (na działania zaplanowane do realizacji w III i IV
kwartale 2018 roku.) alokacja 7000 zł (ok. 14 inicjatyw)

e) Piąty nabór do 18 września (na działania zaplanowane do realizacji w IV kwartale
2018 roku.) alokacja 4000 zł (ok. 8 inicjatyw).

 

Szczegółowe zasady zostały określone w Regulaminie Programu Minigrantów. 
Formularze wniosków można pobreć TUTAJ.